top of page

ŻURAWIE, BRAMOWCE, 
HAKOWCE,
PODESTY RUCHOME

Serwis_Jan_Zareba_Murowana_Goslina_2022_zuraw_hds.png

Oferujemy serwis, naprawy, modernizacje oraz przeglądy okresowe urządzeń dźwignicowych podlegających pod nadzór UDT: żurawi (w tym HDS), hakowców, bramowców, podestów ruchomych oraz innych.

Żurawie samochodowe HDS

Żurawie samochodowe typu HDS (hydrauliczne dźwigi samochodowe), bramowce, hakowce oraz podesty ruchome są najczęściej montowane  na samochodach ciężarowych. Działają przy wykorzystaniu pompy hydraulicznej, która napędzana jest przez przystawkę odbioru mocy z silnika pojazdu lub  z instalacji elektrycznej pojazdu. 

 

Żurawie HDS najczęściej są wykorzystywane na placach budowy, na których nie trzeba stosować tradycyjnych żurawi np. wieżowych. Znajdują one zastosowanie przy transportowaniu ładunków oraz ładowaniu i wyładowywaniu materiałów budowlanych. Mogą być stosowane  do przewożenia maszyn budowlanych, palet, elementów konstrukcyjnych oraz betonowych. 

 

Długoletnia praca  przy naprawach urządzeń dźwignicowych  pozwala nam na radzenie sobie z wieloma problemami, które spotkają właścicieli maszyn. Serwisujemy sprzęt wiodących na rynku producentów (HYVA,  PALFINGER, HIAB, FASSI, HMF, ATLAS, MEILLER , BUMAR, LIEBHERR ) oraz marek mniej znanych. 

Jako autoryzowany serwis firmy HYVA posiadamy przeszkolonych pracowników  przy naprawie urządzeń firmy HYVA . 

 

AUTORYZOWANY SERWIS 

Wykorzystamy nasze doświadczenie, by udzielić Państwu odpowiedzi na wszystkie pytania, które dotyczą nie tylko korzystania z maszyn, ale też częstotliwości ich serwisowania czy zgłaszania się na techniczne przeglądy eksploatacyjne.

 

Prawidłowa eksploatacja urządzeń dźwignicowych  ma korzystny wpływ na ich funkcjonowanie, a więc również zmniejszenie częstotliwości awarii. To również zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania prac.

Hyva-logo.png
Serwis_Jan_Zareba_Murowana_Goslina_Bumar.jpg
Żurawie HDS
Serwis_Jan_Zareba_Murowana_Goslina_IMG_1319.jpg

Naprawy dźwigów oraz żurawi HDS

Specjalizujemy się w naprawie różnego typu urządzeń hydraulicznych dźwignicowych  montowanych na samochodach dostawczych i ciężarowych. 

Niektóre naprawy  urządzeń dźwignicowych muszą być uzgadniane z UDT i wykonywane przez zakłady uprawnione przez UDT. Firma Jan Zaręba sp. z o.o. posiada stosowne uprawnienia.

NASZE USŁUGI:

 • Diagnostyka, naprawa oraz wymiana podzespołów w obrębie przystawki odbioru mocy pompy, przystawki, elektrozaworów, czujników oraz wałów napędowych.

 • Naprawa układów hydraulicznych, likwidacja wycieków z instalacji hydraulicznych oraz wymiana przewodów hydraulicznych.

 • Kasowanie luzów połączeń sworzniowych, ułożyskowania kolumny, wysuwów ramienia i podpór, wymiany tulei i sworzni.

 • Obróbka skrawaniem dużych elementów HDS i dźwigów, wytaczanie, toczenie i frezowanie.

 • Prace ślusarskie oraz spawalnicze.

 • Dorabianie i wymiany ślizgów, sworzni, tulei oraz innych elementów.

 • Regeneracja siłowników hydraulicznych, regeneracja oraz wymiany, rozdzielaczy, zaworów, zamków, hydromotorów.

 • Diagnostyka i naprawy układów elektronicznych i instalacji elektrycznych.

 • Kapitalne remonty żurawi HDS i dźwigów, w tym piaskowanie oraz malowanie elementów.

 • Wymiana zużytych części. 

UDT Decyzja UD-19-110-N-2-17-Naprawa 

Naprawy HDS

Badania UDT urządzeń dźwignicowych

W naszej ofercie znajdują się badania techniczne pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonujemy również  przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwignicowych , które  wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ich celem jest utrzymanie urządzeń w stanie pozwalającym na bezpieczną eksploatację. Sprawdzenie elementów konstrukcji nośnej, a także wyłączników bezpieczeństwa, systemów zabezpieczeń oraz stanu połączeń instalacji hydraulicznej i elektrycznej minimalizuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych awarii mogących doprowadzić do groźnych sytuacji. Badania urządzeń przeprowadzamy w obecności właściciela urządzenia, konserwatora oraz operatora. 

 

Urządzenia dźwignicowe, w trakcie eksploatacji poddawane są trzem rodzajom badań wykonywane przez  Inspektorów UDT.

 • badania okresowe – ten rodzaj badań wykonywany jest dla urządzeń, które są objęte objętych formą dozoru pełnego,

 • badania doraźne eksploatacyjne i kontrolne  – ten rodzaj badań wykonywany jest w terminach, które wynikają z bieżących potrzeb,

 • badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne – ten rodzaj badań przeprowadza się, gdy wystąpi uszkodzenie urządzenia lub wypadek.

Serwis_Jan_Zareba_Murowana_Goslina_IMG_1313.jpg
Badania UDT
Serwis_Jan_Zareba_Murowana_Goslina_IMG_3079a.jpg

Modernizacje urządzeń dźwignicowych

Modernizacje urządzeń dźwignicowych muszą być uzgadniane z UDT i wykonywane przez zakłady uprawnione przez UDT, np. firmę JAN ZAREBA Sp. z o.o. Modernizujemy urządzenia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją modernizacji.

 

Dokumentacja techniczna do uzgodnienia modernizacji powinna zawierać:

 • ogólny opis urządzenia i zakres jego modernizacji

 • wykaz zastosowanych dokumentów odniesienia

 • rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej modernizacji oraz wykazy modernizowanych elementów i podzespołów, schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne wg dokumentów odniesienia

 • obliczenia wytrzymałościowe, wyniki prób i inne dane techniczne 

 • dokumentację techniczno-ruchową obejmującą zmiany wynikające z modernizacji

 • wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów 

 

Po dokonanej modernizacji inspektor przeprowadza doraźne badania techniczne i wydaje decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji. 

UDT Decyzja UD-19-110-P-2-17-Modernizacja 

Modernizacje HDS

Platformy załadowcze

Zajmujemy się naprawą oraz modernizacją platform (podestów) załadowczych dla samochodów dostawczych oraz ciężarowych. Transport towarów o bardzo dużej masie jest bardzo prosty dzięki zastosowaniu platform załadowczych. Urządzenia te w trakcie eksploatacji mogą ulec uszkodzeniu. Duże doświadczenie naszych pracowników pozwala na naprawę oraz serwis różnego rodzaju platform załadowczych. 

Oferujemy naprawy platform załadowczych pod kątem: 

 • instalacji hydraulicznych

 • instalacji elektrycznej

 • konstrukcji i połączeń sworzniowych

Serwis_Jan_Zareba_Murowana_Goslina_IMG_3818.jpg
Platformy załadowcze

GALERIA

bottom of page