top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z witryny internetowej zareba.com.pl

 2. Firma ZARĘBA Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony informacji osobowych udzielonych przez Klientów podczas korzystania ze strony internetowej oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§ 2 Administrator danych osobowych

Administratorem jest firma ZARĘBA Sp. z o.o.  z siedzibą w Murowanej Goślinie, ul. Polna 11, NIP 7773261574.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

§ 3 Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Cele przetwarzanie danych:

 • podjęcia działania w zakresie odpowiedzi na zapytanie, przygotowania wyceny oraz realizacji zlecenia; ​podstawa prawna – art. 6 b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik; okres przetwarzania danych – do czasu wycofania zgody

 • pomiary statystyczne, marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora; podstawa prawna – art. 6  f) RODO – uzasadniony interes administratora; okres przetwarzania danych – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

 • marketing oraz przesyłania ofert handlowych; podstawa prawna – art. 6 a) RODO – dobrowolna zgoda; okres przetwarzania danych – do czasu wycofania zgody

§ 4 Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem.

§ 5 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Pani/Pana lub na podstawie Pani/Pana zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej).

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies. Google jest odbiorcą certyfikowanym w ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych (Privacy Shield) co jest równoznaczne z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

§ 7 Pliki Cookies

 1. Witryna zareba.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Administratora w celu optymalizacji działań.

 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome – należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści.

 • Internet Explorer – z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 • Mozilla Firefox – z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 • Opera – z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 • Safari – w menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, imię nazwisko, adres, telefon zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.

§ 8 Logi systemowe

Logi systemów, czyli rejestr zdarzeń – utworzony w chronologicznej kolejności zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących strony WWW. Zawierają one takie dane jak adres IP, z którego nastąpiło wejście na daną podstronę, adres tej strony oraz czas połączenia. Logi systemów wykorzystywane są przez Nas w szczególności w celach statystycznych. Analiza logów systemów pozwala także na zidentyfikowanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.

§ 9 Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji w celach statystycznych, monitorowania ruchu na stronie WWW oraz analiz marketingowych.

§ 10 Uaktualnienia Polityki Prywatności

Strona Internetowa zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

POLITYKA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie firma:

ZARĘBA Sp. z o.o.  z siedzibą w Murowanej Goślinie, ul. Polna 11, NIP 7773261574.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 • a) podjęcie działania na Pani/Pana żądanie tj. odpowiedzi na zapytanie, przygotowanie oferty (art. 5  lit. b) RODO),

 • b) udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania i kontaktu w tym zakresie ( art. 5 lit. a) RODO)

 • c) prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu usług Administratora, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami. ( art. 5 lit. f) RODO).

3. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator może przechowywać Pani/Pana dane osobowe nie dłużej niż 1 rok od zgłoszenia do systemu, chyba, że realizacja celu będzie wymagała dłuższego przechowywania.

4. Odbiorcy danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane nikomu poza Administratorem.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 • b) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 • c) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 • d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 • f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

 • g) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Powyższe prawa można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem. Informuje się, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page